Om oss

Vår första Aussie var född 1995. Innan dess hade vi haft ett långt aktivt hundliv med olika hundar, företrädesvis av brukshundsras. Sedan 1995 har vi försökt att lära oss så mycket som möjligt om Aussien, dess ursprung och användning. Genom att själva arbeta med våra hundar tycker vi att vi kommit en bit på väg när det gäller att känna till rasen och dess för – och nackdelar. Vi grundar oss självfallet även på tidigare erfarenheter av att leva med, träna och tävla med hund.

Stig började  tävla bruks i början på 1970-talet. Han är utbildad SBK- instruktör, lärare i hundtjänst med specialkurser i spår och instruktör i vintertjänst. Då intresset för den mentala biten på hund ökade utbildade han sig under åttiotalet till mentalbeskrivare. Sedan dess har han varit aktiv som beskrivare och testledare för korning med många testtillfällen på olika raser samt deltagit på de mentalkonferenser m.m. som arrangeras. Under 2008 utbildade han sig till mentaldomare och dömer numera även mentaltester för korning.

Jag själv (Lena) har aktivt tävlat bruks och lydnad lika länge som Stig, men har undvikit instruktörskurser då mitt dagliga arbete består av utbildning. Jag är SBK- domare för bruks (klass 1A- samtliga klasser och grenar) och lydnad samt har gått specialutbildningar i skyddsarbete samt utbildat mig till exteriörbeskrivare på Australian Shepherd. Även jag har tidigare gått mentalutbildningar och SKK:s uppfödarutbildning.

Då det huvudsakliga intresset är att utbilda våra egna hundar så blir antalet domar- och beskrivaruppdrag därefter.  Under de senaste åren har jag låtit min domarauktorisation vara vilande på grund av tidsbrist. Stig försöker beskriva och döma så ofta det går att få in i övrig verksamhet.

Tränandet och tävlandet har hittills lett till bl.a. följande resultat:

Banja (sch) Stig: elit spår, certpoäng.
SEBCH Korad Swedob’s Old Smuggler (dob) Stig: elit spår, draghundscert
SEUCH SEBCH Korad Swedob’s MacMacinlay (dob) Stig: uppfl. elit spår, lydn.klass II, draghundscert
SEBCH Korad, TjH Bocanis Lothar (sch) Lena: elit spår och skydds, hkl sök, SM i skydds 1985. DM – titlar X flera (skydds, spår och drag)
SELCH TJH Bocanis Äsper (sch)Lena: lkl spår och skydds
SEUCH SELCH Korad Bocanis Illo ( sch): ekl spår, skydds och rapport, hkl sök, 1 brukscert,
Ninja av Perlegården (sch): elitklass rapport certp.
SEBCH SEUCH SELCH Mr Binks Tuxedo (aussie): elit rapport och spår
SEUCH KORAD Windedos Star Jet ”Diesel”; ekl spår med flertal certpoäng samt 1 cert
Windedos Nike ”Smita”: tävlar ekl spår med flertal certpoäng och ett cert, 2:a pris lydnadsklass 3, klass 2 i hopp och agility

Vi har även under åren intresserat oss mer för Aussien som vallhund. Vi började en vallhundskurs med Toxsy när han var ung men upptäckte ganska fort att det både var svårt att hitta träningsmöjligheter och att vi kunde för lite för att ens gå kurs. Efter det har vi haft privat hjälp av vänner som vallar, vi har varit i USA och tittat på tävlingar, Lena har varit på vallhundskurser i USA och Tyskland och besökt och lärt sig av uppfödare med vallningserfarenhet samt gått vallningkurser i Sverige för olika instruktörer. Lena har också tävlat en hel del på ASCA-tävlingar i Sverige, Finland, Holland och Tyskland. både på arena prov, farm trials och Post Advanced ute på stora ytor. Numera är det Smilla och Loppan som är de aktiva vallhundarna, och Opi står i startgroparna.

Detta har lett till att vi har börjat få viss insikt i vad som krävs av en Aussie med tanke på dess ursprung. Vi har haft ett flertal vallhundsläger med svenska och amerikanska lärare här hemma, samt varit på ytterligare läger för att praktiskt träna hund. Det har också varit till stor nytta för oss att skaffa egna får, för att lära oss mer om får och fårhantering.

Under senare år har vi också intresserat oss en del för både agility och rallylydnad vilket resulterat i några starter för Lena och Smita i klass 1 och 2 och med Cookie i rallylydnad som har resulterat i 3 kvalificeringspoäng  i nybörjarklass. Det är alltid utvecklande att prova på nya grenar och aktiviteter med hundarna.